All tourist places in Guangzhou there!

Shamian island

Ersha island

Haixinsha island

Xiguan residence

Circle building

Leatop Plaza

Kingold Tower

Citic Plaza

The Pinnacle Tower

Pearl River Tower

Guangzhou Library

Guangzhou Opera House

Nanfang building

Aiqun building Hotel

CTF Tower

IFC Tower

Canton Tower

Chimelong Xiangjiang Safari Park

Guangzhou Zoo

Nansha Wetland

Sunflower Garden

Baishuizai waterfall

Lotus Mountain

Baomo garden

South China Botanical Garden

Haizhu Lake Park

Redtory Park

TIT Park

Tianhe Park

Zhujiang Park

150/182